PED NA ZŠ

  

Koncepce odpoledního vzdělávacího Programu PED  na základních školách zahrnuje výuku těchto předmětů:

  • ANGLICKÝ JAZYK (vlastní koncept čtenářství, gramatiky, slohových a prezentačních dovedností)
  • ROZČES (rozšířená znalost čtenářství a slohových dovedností)
  • ROZUM (rozšířená znalost matematických dovedností)
  • ROZDĚL (rozvoj vzdělanostní, znělé mluvy a prezentačních dovedností)
  • ROZOS (rozvoj osobnostní)

Program PED posiluje touhu dětí po vzdělání, podporuje jejich motivaci, zvědavost, kreativitu, tvůrčí potenciál. Rozvíjí jejich znalosti, empatii, schopnost pracovat ve skupině, umění vystoupit před skupinou, obhájit svůj názor, diskutovat, klást otázky. Pozornost je věnována studijním a pracovním návykům a podpoře v domácím prostředí.

Program PED na ZŠ 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník
ANGLICKÝ JAZYK 4 4 4 4 4
ROZČES 1 1 1 1 1
ROZUM 1 1 1 1 1
ROZDĚL 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
ROZOS 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Celkem (hodin týdně v jednotlivých ročnících) 7 7 7 7 7

Cena za ročník činí 72 tis. Kč a zahrnuje:

  • Veškeré materiály pro výuku v Programu PED.

Žáci mají k dispozici učebnice, pracovní sešity, pracovní listy, materiály z Oxford Reading Tree, vlastní pracovní učebnice PED Academy pro výuku v předmětech ROZUM, ROZČES a angličtiny, koncept vlastních průběžných testů, Cambridgeské testy a závěrečné certifikáty v pátém ročníku.

  • Semináře pro rodiče, poradenský program, podporu psychologů.
  • Přípravný program na víceletá gymnázia ve vyšších ročnících.