PED NA ZŠ

  

Maximální počet žáků v prvním ročníku pro školní rok 2020/2021 je stanoven na 25. Program je určen pro žáky dané partnerské školy v příslušném ročníku.
Žáci jsou do programu PED přijímáni na základě  mapování zralosti, vlastního přijímacího řízení.

ZŠ KLÁNOVICE – předběžná přihláška zde.

ZŠ ŘÍČANY – předběžná přihláška zde.

ZŠ STROSS – předběžná přihláška zde.

Při přijímacím řízení je důraz kladen na schopnost dítěte zvládnout výuku anglického jazyka v tempu, který má PED Academy stanoven.

Doplňkem přijímacího řízení je test školní zralosti. Na základě tohoto testu dostávají rodiče přijatých dětí zpětnou informaci, co jejich dítě zvládá dobře a kde potřebuje podpořit. Jedná se o informativní část.

Důležité upozornění:
Do bilingvního programu PED na jednotlivých partnerských školách mohou být přijati pouze žáci, kteří budou zapsáni do těchto škol. Nicméně pouhé zapsání žáka do partnerské školy neznamená automatické přijetí do programu PED. Škola a PED Academy jsou dva odlišné subjekty s vlastním systémem přijímání žáků. PED Academy má přijímací řízení, škola zápis.
Doporučujeme se informovat na školách, jak probíhá zápis a jaké jsou podmínky zapsání žáka.