PŘEDŠKOLÁCI

  

Cílem skupinového stimulačního programu pro předškolní děti je rozvoj všech oblastí, které jsou důležité pro úspěšný a bezproblémový začátek školní docházky. PED pořádá pro děti nastupující do programu odpolední kroužek stimulačního programu.

Kroužky se konají na jednotlivých partnerských školách.
Program vede vždy kvalifikovaný učitel
Předpokládaný termín: duben až červen
Celkový počet hodin programu 10
Bližší informace o termínech a časech budou zájemcům sděleny po přijetí do programu PED.

Program bude zaměřen zejména na rozvoj:

  • Grafomotoriky
  • Percepčních oblastí
  • Pracovních dovedností
  • Matematických představ
  • Logopedické péče
  • Sociálních dovedností

Využívané metodické materiály:
Pracovní sešit Stimulační program PED
Vlastní metodické materiály PED Academy
Bednářová: Zrakové vnímání
Bednářová: Sluchové vnímání
Bednářová: Co si tužky povídaly
Šimonovy pracovní listy

Co by dítě mělo před vstupem do programu PED ovládat