DOPLŇKOVÝ PROGRAM

  

Příprava zahrnuje zopakování znalostí českého jazyka, matematiky a nácvik formy CERMAT testů. Pokud žák volí školu, kde je součástí přijímacího řízení i jiný test, je s žákem tento typ testu probrán individuálně. Součástí přípravy je motivace k učení, spolupráce s rodiči, průběžná informovanost rodičů.

Rodiče by měli vždy zvážit, zda je víceleté gymnázium vhodnou volbou pro jejich dítě. Je možné, že pro některé, i nadané děti, může být výuka na víceletém gymnáziu zátěží. V těchto případech je vhodnější s přestupem počkat na sedmou či devátou třídu.