ČESKÉ PŘEDMĚTY

  

V předmětu ROZUM žáci postupně poznávají, že matematické uvažování nevyužijí jen ve škole, ale i mimo hodiny matematiky. Že jim matematické dovednosti pomohou vyřešit různé neznámé situace. A matematika se pro ně postupně stane zábavou, dobrodružstvím a objevováním.

Základem pro rozvoj matematického uvažování je správný rozklad čísel. Proto žáci začínají pracovat nejdříve s matematickými hranoly dle metodiky PaedDr. Renaty Wolfové. Postupně řeší aplikační úlohy, logické úlohy, matematické hádanky, prostor je věnován i geometrii. Často pracují ve skupinách, společně hledají řešení, diskutují nad možnostmi.

PED má vypracován vlastní vzdělávací plán pro předmět ROZUM. Žáci používají ve výuce pracovní učebnice ROZUM.

Rodiče jsou pravidelně informováni o probrané látce a dění v hodinách týdenní zprávou. Hodnocení žákovy práce, jeho aktivity v hodinách, plnění domácích úkolů, plnění rolí ve skupinové práci se rodiče pravidelně dozvídají na tripartitních schůzkách.

Vyučující: pedagogové, absolventi pedagogických fakult pro první stupeň

Předmět je vyučován v českém jazyce.