ANGLICKÝ JAZYK

  

Od třetího ročníku mají žáci první pracovní sešit a učí se, jak se vyjadřovat písmem. Důraz je kladen na obsah a tvorbu vět, nikoliv na gramatické jevy. Pracuje se s chybou. Cílem je, aby žáka písemné vyjadřování bavilo, bylo zábavné, aby se o ně rád podělil se spolužáky. Ve vyšších ročních je na chyby kladen větší důraz, stále však dochází k chybovosti.