ANGLICKÝ JAZYK

  

V prvním ročníku žáci postupně porozumí základním pokynům a na konci prvního ročníku jsou schopni se jednoduše vyjádřit. Za pomoci čtenářství a práce vyučujícího v hodinách se jim rozšiřuje jejich slovní zásoba. Nejdříve je pasivní, jakmile je pasivní slovní zásoba dostatečná pro jednoduchou konverzaci, rozmlouvají se. Tento proces je u každého žáka odlišný, někdo se rozmlouvá po kratší době, ale jeho vyjadřování je jednodušší, někdo potřebuje delší čas, ale pak se velmi rychle rozmluví a jeho věty jsou rozvitější.

Žáci postupně rozvíjejí své konverzační dovednosti v reálném prostředí a při činnostech, které jim pomáhají porozumět obsahu. Přemýšlejí v cizím jazyce, ale neumí překládat.