ANGLICKÝ JAZYK

  

V prvním a druhém ročníku pracují žáci s pracovním sešitem a učebnicí řady Macmillan. Přestože pracují s učebnicí, je v prvních dvou ročnících učebnice pouze doplňkem. V tomto období je důležité se rozmluvit a získat dostatečnou slovní zásobu. Teprve od třetího ročníku dochází k postupnému  rozvoji anglické gramatiky, žáci používají učebnice cíleně pro rozvoj gramatiky. Žáci „objevují“ gramatiku, vysvětlují si, co již při běžné mluvě nebo ve čtení používají. Nicméně porozumění a konverzační schopnosti u žáků dlouho převažují nad bezchybnou znalostí gramatiky. Nikdy se neučí překladovým systémem. Přemýšlejí v cizím jazyce. Postupně se připravují na cambridgeské testy od úrovně starters až po úroveň PET (B1+) v pátém ročníku.