ANGLICKÝ JAZYK

  

Základem rozvoje slovní zásoby a následně vyjadřovacích schopností žáků je čtenářství. PED Academy využívá ve výuce koncept čtenářství Oxford. Žáci se nejprve seznamují s řadou phonics, tedy hlásek, stejným způsobem jako rodilí mluvčí. Pracují s obrázky, hledají slova, která mají stejné hlásky. Postupně začínají číst kratičké příběhy. Učí se o knihách vyprávět, jsou vedeni k porozumění.

Postupují v jednotlivých čtenářských úrovních, každý svým tempem. Na výběr mají z bohaté řady titulů v každé úrovni.

Během čtyř až pěti let se stávají plnými čtenáři. Jsou schopni číst jakoukoliv knihu přiměřenou jejich věku v originále.