ANGLICKÝ JAZYK

  

PED má vypracován pro tento předmět vlastní vzdělávací program, který se opírá o čtyři pilíře: čtenářství, konverzační a slohové dovednosti a základy gramatiky.

Žáci se připravují na složení mezinárodně uznávané cambridgeské zkoušky PET (úroveň B1+ podle Evropského jazykového rámce), případně KET (úroveň A2) v pátém ročníku. Výjimečně nadaní žáci mohou dosáhnout i úrovně FCE (úroveň B2).

Rodiče jsou pravidelně informováni o probrané látce a dění v hodinách týdenní zprávou. Na tripartitních schůzkách se seznamují s hodnocením žákovy práce.

Vyučující: pedagogové, absolventi zahraničních pedagogických fakult pro první stupeň, rodilí mluvčí