SPORTOVNÍ PROGRAM

  

ROZHYB je dětský sportovní program založený na atletických, gymnastických, herních a mentálních cvičeních, který vznikl ve spolupráci s odborníky ze společnosti IQ pohyb.

Cílí na  všestranný sportovní rozvoj a týmovou spolupráci dětí ve věku 6-8 let a respektuje jejich fyziologický rozvoj. Skládá se z 32 lekcí, které děti zvládnou během jednoho školního roku.

Sport je dětem představen jako zábavná aktivita, která má hravou náplň. Děti mají svůj herní plán a za učení se novým dovednostem sbírají samolepky. Celý rok je provází maskot – plyšák klokan, kterého si děti půjčují domů a podnikají s ním výlety a sportovní aktivity, které zaznamenávají do kroniky.

Cílem ROZHYBU je představit dětem sport jako zábavnou aktivitu, vzbudit v nich pozitivní emoce, vnitřní motivaci a vybudovat celoživotní lásku ke sportu.

  • ROZHYB probíhá jednou týdně v časové dotaci 60 minut.