PŘÍPRAVA NA GYMNÁZIA

  

Celková časová náročnost vstupního testu je cca 2 hodiny. Každý žák má tolik časového prostoru, kolik na vypracování potřebuje. Proto se může u jednotlivých žáků lišit.

Na základě výsledku testu jsou žáci přijati nebo nepřijati do přípravy PED Academy. Základní podmínkou přijetí je studijní předpoklad dítěte, neznalost z oblasti matematiky a českého jazyka není důvodem pro nezařazení do přípravy.