PŘÍPRAVA NA GYMNÁZIA

  

Poptávka po víceletých gymnáziích vysoce převyšuje nabídku a může se stát, že i velmi chytří žáci nejsou na přijímací zkoušky dobře připraveni a u zkoušek neobstojí.

Mnozí rodiče stojí před otázkou, jak přípravu co nejlépe zvládnout. Nevědí, zda je jejich dítě školou na přijímací řízení dobře připraveno. Netuší, jaký volit způsob přípravy. Kladou si otázky z oblasti znalostí matematiky a českého jazyka.

Již ne všichni si pak kladou otázku, opravdu na to moje dítě má? Je studium na víceletém gymnáziu pro mé dítě vhodnou volbou? Nemáme nerealistická očekávání? A jen velmi málokdo se zamýšlí nad motivací svého dítěte.

PED Academy se v přípravě na víceletá gymnázia zaměřuje mimo samotnou oblast znalostní i na oblasti, které jsou pro úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek klíčové a hrají stejně důležitou úlohu v přístupu ke vzdělání jako celku.

Jsou to:

  • Vnitřní motivace dětí k učení. Učíme děti prožít úspěch, mají podporu při neúspěchu, trénují rutinní návyky. Učíme je, že učení dává smysl a je i zábavou. Cílem je, aby se děti chtěly učit, aby jim učení přinášelo radost. Aby měly radost z toho, že to dokáží.
  • Koncentrace pozornosti
  • Studijní a pracovní návyky
  • Domácí podpora – seznámení rodičů s tím, jak podporovat děti doma