PŘÍPRAVA NA GYMNÁZIA

  

PED Academy se od roku 2013 věnuje vlastnímu konceptu rozvoje českého jazyka a matematických dovedností. Na základě zkušeností z tohoto konceptu vytvořila PED Academy přípravu na víceletá gymnázia. Přijímací testy CERMAT ověřují látku první až páté třídy. Jsou zařazeny na polovinu dubna, kdy na mnoha školách ještě není látka celé páté třídy probrána. Úkolem státních škol však není příprava žáků na přijímací zkoušky, ale probrání dané látky v celém pětiletém cyklu. Znalostní oblast v přípravě PED je proto vystavěna tak, že oblast znalostní, za pětiletý cyklus v matematice a českém jazyku, je zvládnuta nejpozději v měsíci únoru. Následně zbývá dostatečný časový prostor na trénink strategie testů, ale také na uvolnění a odpočinek před samotnými testy. Mimo oblast znalostní z českého jazyka a matematiky je věnována pozornost motivaci k učení, studijním návykům, koncentraci pozornosti. Samozřejmostí je informovanost a spolupráce s rodiči.

V loňském roce jsme úspěšně připravili na přijímací zkoušky naše první absolventy. Uspělo 95% našich absolventů, kteří se hlásili na osmiletá gymnázia, z toho 82% absolventů se dostalo na obě jimi preferovaná osmiletá gymnázia.

Pro školní rok 2019/2020 otevíráme přípravu na přijímací zkoušky nejen na školách, kde je otevřen náš program PED, ale i v CENTRUM PED na Praze 7.

Jak příprava v CENTRUM PED probíhá?

Žáci si sestavují přípravu dle oblastí, které potřebují rozvíjet a zodpoví si následující otázky:

  • Chceš uspět na přijímacích zkouškách? Umíš se učit? Máš motivaci?
  • Chceš vědět, zda je pro tebe studium na víceletém gymnáziu vhodné?
  • Potřebuješ pomoct s přípravou z matematiky?
  • Potřebuješ pomoct s přípravou z českého jazyka?
  • Potřebuješ individuální pomoc učitele?
  • Máš chuť a odhodlání se připravovat někdy i o víkendu?
  • Chceš se naučit správnou strategii vypracování testů?
  • Chceš získat sebejistotu?
  • Potřebuješ podporu a oporu, jak to vše zvládnout?

Každý žák, i talentovaný, potřebuje nastavit podporu, která pro něj bude nejvíce přínosná. Proto žáci nejdříve prochází vstupním testem, který odhalí jejich silné a slabé stránky z matematiky, českého jazyka, ale i studijní předpoklady. Je možné, že pro některé děti, může být výuka na víceletém gymnáziu zátěží. V těchto případech doporučíme rodičům počkat s přestupem na sedmou či devátou třídu.