PŘÍPRAVA NA GYMNÁZIA

  

Na základě vstupního testu z českého jazyka a studijních předpokladů zvolí náš tým ve spolupráci s rodiči vhodný typ přípravy.

Žáci si mohou vybrat z následujících možností:

  • Základní blok – příprava z českého jazyka 130 minut týdně od čtvrtka 19. září 2019 do termínu zkoušek v roce 2020
  • Následná individuální podpora učitele
  • Sobotní blok – aktivní podpora z českého jazyka, matematiky, podpora motivace k učení a strategie úspěšného řešení testů, koncentrace pozornosti

Součástí všech typů příprav je průběžná informovanost rodičů, plán pro školní rok do období přijímacích zkoušek, konzultace s psychologem a učiteli. PED Academy je dětem i rodičům partnerem.

Vyučující: absolventi pedagogických fakult s praxí v přípravě dětí na víceletá gymnázia.

Cena:

Základní blok                                                              činí 8tis. Kč

Individuální podpora                                                  400,- Kč/vyučovací hodinu

Sobotní blok                                                               1.500,- Kč/jeden blok

V ceně jsou zahrnuty:

  • veškeré materiály pro výuku. Učebnice, pracovní sešity, materiály pro přípravu na testy, pracovní listy. Dále rozřazovací vstupní test, konzultace s psychologem, učiteli

Maximální počet žáků v jedné skupině je stanoven na 14.

Termín konání přípravy z českého jazyka:  čtvrtek od 15:30 hod (v období svátků a prázdnin příprava není)

Termíny sobotních bloků: budou upřesněny

Žáci navštěvují přípravu na přijímací zkoušky v CENTRUM PED na Praze 7,  Jankovcova 2b.