PŘEDŠKOLÁCI

  

Cílem stimulačního programu pro předškolní děti je rozvoj všech oblastí, které jsou důležité pro úspěšný a bezproblémový začátek školní docházky.

Program je zaměřen zejména na rozvoj:

 • Grafomotoriky
 • Percepčních oblastí
 • Pracovních dovedností
 • Matematických představ
 • Logopedické péče
 • Sociálních dovedností

Využívané metodické materiály:
Pracovní sešit Stimulační program PED
Vlastní metodické materiály PED Academy
Bednářová: Zrakové vnímání
Bednářová: Sluchové vnímání
Bednářová: Co si tužky povídaly
Šimonovy pracovní listy

Co by dítě mělo před vstupem do školy ovládat

 • Kroužek vede vždy kvalifikovaný učitel
 • Předpokládaný termín: duben až červen
 • Celkový počet hodin programu: 10
 • Maximální počet dětí v jednom kroužku: 12 (CENTRUM PED), 24 (ZŠ)
 • Místo konání CENTRUM PED, Jankovcova 2b, Praha 7 nebo příslušná ZŠ
 • Cena: 1800,- Kč za 10 hodin

Bližší informace o termínech a časech získáte na vohankova@pedacademy.cz .

Registrace zájemců bude zahájena v březnu 2020.