PŘEDŠKOLÁCI

  

Cílem kroužku je první seznámení dětí s anglickým jazykem před nástupem do první třídy.

  • Zábavnou a hravou formou se děti pozvolna osmělují
  • Zvyknou si na kontakt s rodilým mluvčím
  • Zažijí své první pokusy o komunikaci v angličtině

Využívané metodické materiály:
Macmillan: Captain Jack 1

  • Kroužek vede vždy kvalifikovaný učitel, rodilý mluvčí
  • Předpokládaný termín: duben až červen
  • Celkový počet hodin programu: 10
  • Maximální počet dětí v jednom kroužku: 12 (CENTRUM PED), 24 (ZŠ)
  • Místo konání CENTRUM PED, Jankovcova 2b, Praha 7 nebo příslušná ZŠ
  • Cena: 1800,- Kč za 10 hodin

Bližší informace o termínech a časech získáte na vohankova@pedacademy.cz .

Registrace zájemců bude zahájena v březnu 2020.