KURZY ANGLIČTINY

  

Jsou programem pro žáky prvního stupně základních škol, kteří se chtějí osmělit v používání angličtiny a chtějí se rozmluvit.

 • Máš ostych mluvit? Chceš to změnit?
 • Máš chuť číst anglické knížky, ale moc to zatím nejde?
 • Baví tě zábavné pokusy?
 • Rozumíš? Moc ne? Chceš to změnit?
 • Rád hraješ hry? Chceš to zkusit i v angličtině?

Pokud si děti kladou tyto otázky, SOBOTY s angličtinou je v komunikaci postupně osmělí. Za pomoci zábavných her, experimentů a pokusů z oblasti fyziky, chemie nebo přírody proniknou nejen do světa vědy a seznámí se s něčím novým a zajímavým, ale magický svět těchto aktivit je především zbaví ostychu komunikovat. Zkušený tým anglických učitelů je jim v tom nápomocen. Děti si s učiteli dále čtou, hrají hry, povídají si, jdou ven, společně stolují. Postupně tím zdokonalují svoji slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti. 

Orientační rozvrh SOBOTY s angličtinou

 •   9:00 –   9:05 příchod, přezutí
 •   9:00 –   9:30 přivítání dětí, protažení a povídání si v kruhu
 •   9:30 – 10:30 zábavně s angličtinou
 • 10:30 – 10:45 svačina a protažení
 • 10:45 – 12:30 zábavně s angličtinou
 • 12:30 – 13:00 oběd
 • 13:00 – 13:45 odpočinek, pobyt venku
 • 13:45 – 15:00 zábavně s angličtinou
 • 15:00 – 15:15 svačina a protažení
 • 15:15 – 16:15 zábavně s angličtinou,
 • 16:15 – 16:30 vyzvedávání dětí

Vyučující: absolventi zahraničních pedagogických fakult, rodilí mluvčí.

Cena za program čtyř celodenních SOBOT s angličtinou činí 4.700,- Kč. Je možné si vybrat čtyři z vypsaných termínů pro druhé pololetí.

 • V ceně jsou zahrnuty veškeré materiály pro celodenní aktivity, včetně materiálu pro čtení
 • V ceně je dále zahrnut pitný režim
 • V ceně není zahrnuto stravování

Maximální počet žáků v jedné skupině je stanoven na 12.

SOBOTY s angličtinou se konají v CENTRUM PED na Praze 7, Jankovcova 2b, budova Lighthouse.

Vypsané termíny pro druhé pololetí školního roku 2018/2019:

2. března, 16. března, 30. března, 13. dubna, 27. dubna, 11. května, 25. května a 8. června.

Termíny pro školní rok 2019/2020 budou upřesněny.