KURZY ANGLIČTINY

  

Reading club je určen žákům prvního stupně, kteří se chtějí zdokonalit v anglickém jazyce, rozvinout slovní zásobu a následně vyjadřovací schopnosti. Základem pro rozvoj aktivní slovní zásoby je právě čtenářství.

PED Academy využívá ve výuce koncept čtenářství Oxford. Žáci se nejprve seznamují s řadou phonics, tedy hlásek, stejným způsobem jako rodilí mluvčí. Pracují s obrázky, hledají slova, která mají stejné hlásky. Postupně začínají číst kratičké příběhy. Učí se o knihách vyprávět, jsou vedeni k porozumění.

Postupují v jednotlivých čtenářských úrovních, každý svým tempem. Na výběr mají z bohaté řady titulů v každé úrovni.

Během jednoho školního roku jsou schopni zlepšit čtenářskou úroveň o tři až čtyři úrovně. Dokáží svou slovní zásobu aktivně používat v mluvním projevu. Během čtyř až pěti let se stávají plnými čtenáři. Jsou schopni číst jakoukoliv knihu přiměřenou jejich věku v originále.

Vyučující: pedagogové, absolventi zahraničních pedagogických fakult pro první stupeň, rodilí mluvčí.

Maximální počet žáků v jednom klubu je pro školní rok 2018/2019 stanoven na 12.

Cena za tři měsíce (12 bloků) činí 3.500,- Kč.

  • Reading club probíhá jednou týdně v časové dotaci 60 minut.
  • V ceně jsou zahrnuty veškeré materiály pro výuku, materiály z Oxford Reading Tree, vlastní materiály PED Academy pro čtení v hodině, nabídka knih pro domácí čtení
  • Děti si mohou vyzkoušet jeden den v Reading club
  • Seminář pro rodiče – Jak na anglické čtenářství

Termíny pro školní rok 2018/2019: čtvrtek od 15:30 hod do 16:30 hod

Kurzy se konají v CENTRUM PED, Jankovcova 2b, Praha 7, budova Lighthouse.

Termíny pro školní rok 2019/2020 budou upřesněny.