KURZY ANGLIČTINY

  

Jsou určeny žákům, kteří navštěvovali bilingvní program PED na ZŠ nebo program PED BC, případně při rozřazovacím testu dosahují úrovně B1.

PED Academy má vypracován pro tento předmět vlastní vzdělávací program, který se opírá o čtyři pilíře: čtenářství, konverzační a slohové dovednosti a základy gramatiky.

Žáci rozšiřují svoji slovní zásobu, vyjadřovací schopnosti, slohové dovednosti. Věnují se gramatickým jevům. Důraz je kladen na četbu a práci s knihou, jak ve výuce, tak doma. Žáci plní stanovený počet přečtených knih v kalendářním roce. Knihy, které přečtou, následně prezentují, diskutují nad nimi.

Ve výuce se rozvíjí nejen znalosti z anglického jazyka, ale žáci se učí  pracovat ve skupině, vystupovat před skupinou, prezentovat, obhájit svůj názor, diskutovat, klást otázky. Pozornost je věnována studijním a pracovním návykům.

Žáci se připravují na složení mezinárodně uznávaných cambridgeských zkoušek First (FCE – úroveň B2 podle Evropského jazykového rámce)

Rodiče jsou pravidelně informováni o probrané látce a o výsledcích svého dítěte měsíční zprávou.

Vyučující: absolventi zahraničních pedagogických fakult, rodilí mluvčí. Pro rychlé pochopení či ukotvení gramatických jevů mohou mít žáci několikrát během školního roku zařazen blok s českým učitelem anglického jazyka.

Maximální počet žáků v jednom klubu je pro školní rok 2019/2020 stanoven na 12.

Cena za ročník kurzu úrovně B2 činí 32tis. Kč.

  • Výuka probíhá jednou týdně v časové dotaci 140 minut
  • V ceně za ročník jsou zahrnuty veškeré materiály pro výuku. Učebnice, pracovní sešity, materiály pro čtení v hodině, nabídka knih pro domácí čtení, materiály pro rozvoj slohových dovedností, materiály pro přípravu na cambridgeské testy.
  • Jedenkrát za školní rok sobotní intenzivní anglický klub

Termíny pro školní rok 2019/2020: každý čtvrtek od 15:30 hod do 17:50 hod

Místo konání CENTRUM PED, Jankovcova 2b, Praha 7, budova Lighthouse.

Termíny pro školní rok 2019/2020: 1. ročník každé úterý od 15:30 hod do 17:50 hod a 2. ročník každý čtvrtek od 15:30 hod do 17:50 hod

Místo konání CENTRUM PED Říčany, Barákova 8, Říčany, budova Lihovar.

Termíny pro školní rok 2019/2020: každý čtvrtek od 15:30 hod do 17:50 hod

Místo konání CENTRUM PED Újezd, Pilovská 1578 (vstup z ulice Brzická), Praha 9, Újezd nad Lesy.