KURZY ANGLIČTINY

  

Jsou určeny středně pokročilým žákům. Žáci jsou přijímání na základě rozřazovacího testu.

PED Academy má vypracován pro tento předmět vlastní vzdělávací program, který se opírá o čtyři pilíře: čtenářství, konverzační a slohové dovednosti a základy gramatiky.

Žáci postupně zdokonalují svoji slovní zásobu, vyjadřovací schopnosti, slohové dovednosti. Věnují se gramatickým jevům. Důraz je kladen na četbu a práci s knihou, jak ve výuce, tak doma. Žáci plní stanovený počet přečtených knih v kalendářním roce. Knihy, které přečtou, následně prezentují, diskutují nad nimi.

Ve výuce se rozvíjí nejen znalosti z anglického jazyka, ale žáci se učí  pracovat ve skupině, vystupovat před skupinou, prezentovat, obhájit svůj názor, diskutovat, klást otázky. Pozornost je věnována studijním a pracovním návykům.

Žáci se připravují na složení mezinárodně uznávané cambridgeské zkoušky Preliminary (PET – úroveň B1+ podle Evropského jazykového rámce).

Rodiče jsou pravidelně informováni o probrané látce a dění v hodinách měsíční zprávou.

Vyučující: pedagogové, absolventi zahraničních pedagogických fakult pro první stupeň, rodilí mluvčí. Pro rychlé pochopení či ukotvení gramatických jevů mohou mít žáci několikrát během školního roku zařazen blok s českým učitelem anglického jazyka.

Maximální počet žáků v jednom klubu je pro školní rok 2019/2020 stanoven na 12.

Cena za ročník kurzu úrovně B1 činí 32tis. Kč.

  • Výuka probíhá jednou týdně v časové dotaci 140 minut
  • V ceně za ročník jsou zahrnuty veškeré materiály pro výuku. Učebnice, pracovní sešity, materiály pro čtení v hodině, nabídka knih pro domácí čtení, materiály pro rozvoj slohových dovedností, materiály pro přípravu na cambridgeské testy.
  • Jedenkrát za školní rok sobotní intenzivní anglický klub

Termín pro školní rok 2019/2020 – každý čtvrtek od 15:30 hod do 17:50 hod

Místo konání: : CENTRUM PED, Jankovcova 2b, Praha 7, budova Lighthouse

Registrace pro školní rok 2019/2020 je ukončena.