BILINGVNÍ PROGRAM

  

BILINGVNÍ PROGRAM PED BC (bilingual club) je určen pro děti ve věku 6-11 let

Zahrnuje výuku těchto předmětů:

 • ANGLICKÝ JAZYK (vlastní koncept čtenářství, gramatiky a slohových a prezentačních dovedností)
 • ROZČES (rozšířená znalost čtenářství a slohových dovedností)
 • ROZUM (rozšířená znalost matematických dovedností)

Na program navazují ODPOLEDNÍ ROZVOJOVÉ BLOKY:

 • České a anglické bloky pro nižší ročníky se zaměřují na rozvoj mluvních, prezentačních a osobnostních dovednostní v českém bloku a zábavné experimenty v anglickém jazyce.
 • Příprava na víceletá gymnázia a studijní podpora je zařazena ve vyšších ročnících.
 • ROZHYB je doplňkovým sportovním programem (není zahrnut v ceně za program PED BC).

Program PED BC posiluje touhu dětí po vzdělání, podporuje jejich motivaci, zvědavost, kreativitu, tvůrčí potenciál. Rozvíjí jejich znalosti, empatii, schopnost pracovat ve skupině, umění vystoupit před skupinou, obhájit svůj názor, diskutovat, klást otázky. Pozornost je věnována studijním a pracovním návykům a podpoře v domácím prostředí.

PED BC 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník
ANGLICKÝ JAZYK 4 4 4 4 4
ROZČES 1 1 1 1 1
ROZUM 1 1 1 1 1
ODPOLEDNÍ ROZVOJOVÉ bloky 3 3 3 3 3
Celkem (hodin týdně v jednotlivých ročnících) 9 9 9 9 9

Cena za ročník činí 72 tis. Kč a zahrnuje:

 • Veškeré materiály pro výuku v programu PED. Žáci mají k dispozici učebnice, pracovní sešity, pracovní listy, materiály z Oxford Reading Tree, vlastní pracovní učebnice PED Academy pro výuku v předmětech ROZUM a ROZČES a angličtiny, koncept vlastních průběžných testů, Cambridgeské testy a závěrečné certifikáty v pátém ročníku.
 • Individuální podporu speciálních pedagogů a učitelů.
 • Semináře pro rodiče, poradenský program, podpora psychologů.
 • Přípravný program na víceletá gymnázia a studijní podpora ve vyšších ročnících.
 • Svoz dopravcem s asistentem PED Academy z přilehlého okolí.

Maximální počet žáků v jedné třídě je v prvním ročníku pro školní rok 2019/2020 stanoven na 16. Žáci jsou do programu PED BC přijímáni na základě  přijímacího řízení.

Cena za ročník nezahrnuje sportovní program ROZHYB a svačiny.

Program probíhá v CENTRECH PED třikrát týdně od cca 13:30 hod. Žáci mohou využít svoz dopravcem ze škol z Prahy, Říčan, Újezda nad Lesy a přilehlého okolí. Svoz zajišťuje PED Academy ve spolupráci s dopravcem. Pro hladký a bezpečný průběh svozu je přítomen asistent, zaměstnanec PED Academy.