BILINGVNÍ PROGRAM

  

Maximální počet žáků v jedné třídě v prvním ročníku pro školní rok 2020/2021 je stanoven na 16.

Žáci jsou do programu PED BC přijímáni na základě  vlastního přijímacího řízení.  Předběžná přihláška zde.

Doplňkem přijímacího řízení je test školní zralosti. Na základě tohoto testu dostávají rodiče přijatých žáků zpětnou informaci, co jejich dítě zvládá dobře a kde potřebuje podpořit. Jedná se o informativní část.