BILINGVNÍ PROGRAM

  

Všestranný sportovní program tzv. „ochutnávka sportů“ je určen dětem mladšího školního věku, které mají možnost vyzkoušet si nejrůznější sporty, se kterými se děti jen tak nesetkají.

Pod vedením profesionálních trenérů a instruktorů si děti v průběhu školního roku mohou vyzkoušet různorodé sporty a aktivity jako například: lezeckou stěnu, trampolínu, golf, lanové centrum, vodáctví, bojové sporty, squash, badminton, minigolf, bowling a řadu dalších, i tradičních sportů jako florbal, fotbal aj.

Součástí programu je návštěva sportovních zápasů a někdy i setkání se sportovci.

Cílem „ochutnávky“ různorodých sportů pro děti mladšího školního věku je nejen seznámení se, ale zejména následné usnadnění při výběru sportu s ohledem na to, aby děti bavil, měly pro něj předpoklady a mohly se mu věnovat pravidelně.