BILINGVNÍ PROGRAM

  

Součástí studijní podpory je průběžný dohled nad znalostmi z českého jazyka a matematiky.

V nižších ročnících je pozornost zaměřena na čtenářství, správnou techniku čtení. Od druhého ročníku žáci píší průběžně znalostní testy z českého jazyka a matematiky, a pokud se ukáží neznalosti, je žákům nabídnuta individuální podpora učitelů nebo speciálních pedagogů.