BILINGVNÍ PROGRAM

  

ČESKÝ ROZVOJOVÝ BLOK

Zněle mluvit a vyjadřovat se před početnou skupinou posluchačů, je jednou z dalších důležitých dovedností. Stejně tak jako vyhledávat  a zpracovávat zajímavá témata a pracovat na nich samostatně nebo naopak ve skupině.

V nižších ročnících si děti užívají zábavných her, učitelé jim čtou, vyprávějí si, jdou ven. Zároveň se při hrách učí novým dovednostem, trénují správnou znělou mluvu, učí se prezentovat, vystupovat před skupinou, obhájit svůj názor před spolužáky, diskutovat, klást otázky. Zábavnou formou zpracovávají různá témata, jako například sebeovládání, zvládání hněvu, emoce, sebekontrolu, základy řešení problémů, spravedlnost, pocity, očekávání a mnohá další. Učí se základům správné etikety.

Ve vyšších ročnících zpracovávají různá zajímavá témata z oblasti historie, vědy, kultury, sportu, přírody. Učí se získané informace zpracovávat, zamýšlí se nad nimi, učí se nad nimi diskutovat, klást otázky, vypracovávají na ně jednoduché prezentace, které pak prezentují před skupinou.

Žáci jsou vedeni ke krásné znělé mluvě. Nejen při prezentacích, ale i při běžné mluvě a při čtení. Ve výuce je používána metodika mluvní techniky Doc. Václava Martince a učebnice pro znělou mluvu.