BILINGVNÍ PROGRAM

  

V prvním a druhém ročníku pracují žáci s pracovním sešitem a učebnicí řady Macmillan.

Přestože pracují s učebnicí, je v prvních dvou ročnících učebnice pouze doplňkem. V tomto období je důležité se rozmluvit a získat dostatečnou slovní zásobu.

Teprve od třetího ročníku dochází k postupnému  rozvoji anglické gramatiky, žáci používají učebnice cíleně pro rozvoj gramatiky. Žáci „objevují“ gramatiku, vysvětlují si, co již při běžné mluvě nebo ve čtení používají.

Nicméně porozumění a konverzační schopnosti u žáků dlouho převažují nad bezchybnou znalostí gramatiky.

Nikdy se neučí překladovým systémem. Přemýšlejí v cizím jazyce.

Postupně se připravují na cambridgeské testy od úrovně Starters až po úroveň Preliminary (PET-B1+) v pátém ročníku.