BILINGVNÍ PROGRAM

  

PED má vypracován pro tento předmět vypracován vlastní vzdělávací program, který se opírá o čtyři pilíře: čtenářství, konverzační a slohové dovednosti a základy gramatiky.

Žáci se připravují na složení mezinárodně uznávané cambridgeské zkoušky Preliminary (PET – úroveň B1+ podle Evropského jazykového rámce), případně Key (KET – úroveň A2) v pátém ročníku. Výjimečně nadaní žáci mohou dosáhnout i úrovně First (FCE – úroveň B2).

Rodiče jsou pravidelně informováni o probrané látce a dění v hodinách týdenní zprávou. Na tripartitních schůzkách se seznamují s hodnocením žákovy práce.

Vyučující: pedagogové, absolventi zahraničních pedagogických fakult pro první stupeň, rodilí mluvčí