VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

  

Společnost PED Academy (Primary Education Academy) se zabývá rozvojem a vzděláním dětí ve věku 5 až 15 let.

PŘEDŠKOLÁCI

Pro předškolní přípravu dětí jsou každoročně otevírány přípravné kroužky v českém jazyce tzv. stimulační program a anglický kroužek. Předškoláci mohou být do těchto kroužků zapsáni na některé naší partnerské škole.

Pro školní rok 2018/2019 se mohou předškoláci zapsat i v CENTRU PED na Praze 7, kde bude nově otevřen komplexní přípravný program pro předškoláky.

PRVNÍ STUPEŇ – děti ve věku 6-11 let

Pro děti na prvním stupni má PED Academy vypracovanou souhrnnou koncepci vzdělávacího programu s názvem PED, zahrnující výuku anglického jazyka a vlastních česky vyučovaných rozvojových předmětů: ROZUM, ROZČES, ROZDĚL a ROZOS. Důraz je kladen na rozvoj dovedností, tzv. soft-skills, které vycházejí z tradic anglosaského školství. Rozsah těchto dovedností sahá od empatie či znalosti lidí přes komunikativnost a sebekritičnost až po schopnost prosadit se, vést tým anebo schopnost nadchnout ostatní pro společný cíl. Co zní v teorii jako samozřejmost, je pro mnohé tou největší a nejtěžší zkouškou na cestě k životnímu úspěchu a je důležité věnovat pozornost rozvoji těchto dovedností co nejdříve. Výuka anglického jazyka směřuje k přiblížení úrovně rodilého mluvčího. Anglický jazyk vyučuje kvalifikovaný pedagog, rodilý mluvčí. Studium připravuje žáky ke složení cambridgeské zkoušky PET (B1+ podle Evropského referenčního rámce) v pátém ročníku. Výuku doplňují zájmové volnočasové kluby v anglickém a českém jazyce.

Žáci mohou být do tohoto programu zapsáni buď na některé naší partnerské škole, nebo se mohou zapsat do programu PED BC na Praze 7 bez nutné spádovosti školy.

DRUHÝ STUPEŇ – děti ve věku 11 – 15 let

Od školního roku 2018/2019 připravujeme pro děti na druhém stupni anglické kluby, tedy výuku anglického jazyka.

Do těchto klubů budou přijímáni žáci, kteří:

  • navštěvovali náš bilingvní program PED na ZŠ nebo program PED BC, případně při zařazení do klubu dosahují úrovně B1+ (úroveň státní maturity z anglického jazyka). Výuka anglického jazyka bude směřovat k úrovni FCE (B2 dle Evropského referenčního rámce) v deváté třídě případně CAE (C1 při zařazení do intenzivního klubu). Anglický jazyk vyučuje kvalifikovaný pedagog, rodilý mluvčí.
  • dosahují nižších úrovní a budou rozřazeni podle dosažené úrovně

Žáci se mohou do těchto klubů zapsat v CENTRU PED na Praze 7