O PED ACADEMY

  

PED Academy (Primary Education Academy) se zabývá rozvojem a vzděláním dětí ve věku od 6 do 15 let.

Vzdělávací program s názvem PED zahrnuje výuku ANGLICKÉHO JAZYKA a rozvojových česky vyučovaných předmětů s názvy ROZUM, ROZČES, ROZDĚL a ROZOS.

Rodiče a žáci si mohou vybírat i ze široké nabídky anglických jazykových kroužků, rozvojových českých předmětů, přípravných kroužků na víceletá gymnázia, sportovního programu ROZHYB, zábavných experimentů  z oblasti fyziky, chemie nebo přírody, vedených v angličtině, stimulačního programu pro předškoláky a mnohé další.

Pro rodiče jsou připravovány semináře týkající se vzdělávání dětí, mohou využít náš poradenský program psychologů a speciálních pedagogů.

V PED Academy posilujeme touhu dětí po vzdělání, podporujeme jejich motivaci, zvědavost, kreativitu, tvůrčí potenciál. Rozvíjíme jejich znalosti, jejich empatii, schopnost pracovat ve skupině, umění vystoupit před skupinou, obhájit svůj názor, diskutovat, klást otázky. Pozornost věnujeme jejich studijním a pracovním návykům.