PED ACADEMY SCHOOL

  

Rodiče jsou informování o pokroku svého dítěte tak často, jak to sami považují za nutné.

Základem jsou pravidelné týdenní zprávy. Kromě toho máme i tripartitní schůzky a pravidelná setkání v rámci podpory Cesty jedinečnosti. A pokud budou mít rodiče i další dotazy k pokroku a přístupu svého dítěte, mohou si kdykoli domluvit osobní konzultaci s učiteli.