Předškoláci

  

Cílem kroužku je první seznámení dětí s anglickým jazykem ještě před nástupem do prvního ročníku.

  • Zábavnou a hravou formou se děti pozvolna osmělují
  • Zvyknou si na kontakt s rodilým mluvčím
  • Zažijí své první pokusy o komunikaci v angličtině
  • Kroužek vede vždy kvalifikovaný učitel, rodilý mluvčí
  • Předpokládaný termín: duben až červen
  • Celkový počet hodin: 10

Využívané metodické materiály:
Macmillan: Captain Jack 1

Bližší informace o termínech a časech budou zájemcům sděleny po přijetí do školy.