SPORTOVNÍ PROGRAM

  

Všestranný sportovní program tzv. „ochutnávka sportů“ je určen dětem mladšího školního věku, které mají možnost vyzkoušet si nejrůznější sporty, se kterými se děti jen tak nesetkají.

Pod vedením profesionálních trenérů a instruktorů si děti v průběhu školního roku mohou vyzkoušet různorodé sporty a aktivity jako například: lezeckou stěnu, trampolínu, golf, lanové centrum, vodáctví, bojové sporty, squash, badminton, minigolf, bowling a řadu dalších, i tradičních sportů jako florbal, fotbal aj.

Součástí programu je návštěva sportovních zápasů a někdy i setkání se sportovci.

Cílem „ochutnávky“ různorodých sportů pro děti mladšího školního věku je nejen seznámení se, ale zejména následné usnadnění při výběru sportu s ohledem na to, aby děti bavil, měly pro něj předpoklady a mohly se mu věnovat pravidelně.

  • „Ochutnávka“ sportů probíhá jednou za čtrnáct dní v časové dotaci 60 minut.

Termíny pro školní rok 2018/2019: pondělí od 16:00 hod do 17:00 hod

Naši trenéři žáky vyzvednou v CENTRUM PED Jankovcova 2b, Praha 7, v 15:25 hod a společně odjedou na danou aktivitu buď MHD, nebo objednaným mikrobusem.