SPORTOVNÍ PROGRAM

  

GYMNATHLON je dětský sportovní program založený na atletických, gymnastických, herních a mentálních cvičeních, který vznikl ve spolupráci s odborníky a pedagogy FTVS UK.

Cílí na  všestranný sportovní rozvoj a týmovou spolupráci dětí ve věku 6-8 let a respektuje jejich fyziologický rozvoj. Skládá se z 32 lekcí, které děti zvládnou během jednoho školního roku.

Sport je dětem představen jako zábavná aktivita, která má hravou náplň. Děti mají svůj herní plán a za učení se novým dovednostem sbírají samolepky. Celý rok je provází maskot – opičí plyšák Max, kterého si děti půjčují domů a podnikají s ním výlety a sportovní aktivity, které zaznamenávají do zápisníčku.

Cílem GYMNATHLONU je představit dětem sport jako zábavnou aktivitu, vzbudit v nich pozitivní emoce, vnitřní motivaci a vybudovat celoživotní lásku ke sportu.

  • GYMNATHLON probíhá jednou týdně v časové dotaci 60 minut.

Termíny pro školní rok 2018/2019: středa a čtvrtek od 16:00 hod do 17:00 hod

Naši trenéři žáky vyzvednou v CENTRUM PED Jankovcova 2b, Praha 7, v 15:25 hod a společně odejdou na danou aktivitu do tělocvičny.