PED ACADEMY
  

Vzdělávací program

Vzdělávací koncepce

Souhrnná koncepce vzdělávacího programu PED na základních školách zahrnuje výuku těchto předmětů:

  • ANGLICKÝ JAZYK (vlastní koncept čtenářství, gramatiky a slohových dovedností)
  • ROZČES (rozšířená znalost čtenářství, slohových a mluvních dovedností)
  • ROZUM (rozšířená znalost matematických dovedností)
  • ROZDĚL (rozvoj vzdělanostní a dovednostní)
  • ROZOS (rozvoj osobnostní)
Bilingvní program PED 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída Celkem
ANGLICKÝ JAZYK 4 4 4 4 4 20
ROZČES 1 1 1 1 1 5
ROZUM 1 1 1 1 1 5
ROZDĚL 1 1 1 1 0,5 4,5
ROZOS 1 1 1 1 0,5 4,5
Celkem (hodin týdně v jednotlivých ročnících) 8 8 8 8 7 39


Předchozí znalost anglického jazyka není podmínkou.

Cena za ročník činí 69tis. Kč.

  • V ceně za ročník jsou zahrnuty veškeré materiály pro výuku v programu PED. Žáci mají k dispozici učebnice, pracovní sešity, pracovní listy, materiály z Oxford Reading Tree, vlastní pracovní učebnice PED Academy pro výuku v předmětech ROZUM a ROZČES, koncept testů, vybavení pomůckami pro relaxační a aktivační cviky v hodinách, hry pro přestávky, technická podpora učitelů, servis pro rodiče a mnohé další. Samozřejmostí je i průběžný dohled nad programem PED, zajištěný metodiky a psychology a spolupráce s partnery.
  • V ceně za ročník jsou dále zahrnuty i doplňkové zájmové kluby

Maximální počet žáků v bilingvním programu PED pro žáky prvních tříd je pro školní rok 2018/2019 stanoven na 25. Žáci jsou do programu přijímáni na základě mapování zralosti - přijímacího řízení.

Domácí příprava a podpora rodičů je důležitou součástí tohoto typu vzdělávání. Děti nejsou zbytečně přetěžovány, ale bez podpory se neobejdou. Rodiče jsou pravidelně informováni o probrané látce a dění v hodinách týdenní zprávou. Hodnocení žákovy práce, jeho aktivita v hodinách, plnění domácích úkolů, plnění rolí ve skupinové práci se rodiče pravidelně dozvídají.