PED ACADEMY
  

Vzdělávací program

Stimulační program pro předškoláky

Cílem skupinového stimulačního programu pro předškolní děti je rozvoj všech oblastí, které jsou důležité pro úspěšný a bezproblémový začátek školní docházky. PED pořádá pro děti nastupující do programu odpolední kroužek stimulačního programu.

Kroužky se konají na jednotlivých školách zapojených do PED.
Program vede vždy kvalifikovaný učitel
Předpokládaný termín: duben až červen
Celkový počet hodin programu 10
Bližší informace o termínech a časech budou zájemcům sděleny po přijetí do PED.

Program bude zaměřen zejména na rozvoj:

  • Grafomotoriky
  • Percepčních oblastí
  • Pracovních dovedností
  • Matematických představ
  • Logopedické péče
  • Sociálních dovedností

Využívané metodické materiály:
Pracovní sešit Stimulační program PED
Vlastní metodické materiály PED Academy
Bednářová: Zrakové vnímání
Bednářová: Sluchové vnímání
Bednářová: Co si tužky povídaly
Šimonovy pracovní listy

Co by dítě mělo před vstupem do základní školy s bilingvní výukou ovládat