PED ACADEMY
  

Vzdělávací program

ROZČES (rozšířená znalost čtenářství, slohových a mluvních dovedností)

Schopnost číst, vyjadřovat se písmem a krásně zněle mluvit, to jsou pro život jedny z nejdůležitějších dovedností. Čtení znamená schopnost rozpoznat slova, rozumět jejich významu a pochopit souvislosti. Psaní za pomoci tužky a papíru nebo psaní na počítači je důležitou součástí běžného života.

Cílený plán čtenářství v programu PED slouží pro získání čtenářských dovedností. Žáci pracují aktivně s textem, věnují se čtení s porozuměním a interpretaci textu. Jsou vedeni ke čtení knih a dostávají seznam doporučené literatury, který respektuje jejich věk a zahrnuje jak díla klasická, tak knihy současných autorů.

Žáci se učí zvládat rovněž slohové dovednosti a jsou vedeni k tvůrčímu psaní, které výrazně zlepšuje jejich vyjadřovací schopnosti.

Pro žáky, kteří se učí v dvojjazyčném prostředí je vhodnější písmo Comenia Script než písmo vázané.

PED má vypracován vlastní vzdělávací program pro předmět ROZČES.

Žáci používají ve výuce pracovní učebnice ROZČES.