PED ACADEMY
  

Vzdělávací program

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

PED Academy se od roku 2013 věnuje vlastnímu konceptu rozvoje českého jazyka a matematických dovedností. V loňském roce jsme úspěšně připravili na přijímací zkoušky naše první absolventy. Uspělo 95% našich absolventů, kteří se hlásili na osmiletá gymnázia, z toho 82% absolventů se dostalo na obě jimi preferovaná osmiletá gymnázia. Pro školní rok 2018/2019 otevíráme přípravu na přijímací zkoušky nejen na školách, kde je otevřen náš program PED, ale nově i v CENTRU PED na Praze 7. Příprava začne první týden v říjnu a končí poslední březnový týden.

Jak příprava probíhá? Žáci si sestavují přípravu dle oblastí, které potřebují rozvíjet a zodpoví si následující otázky:

 • Chceš uspět na přijímacích zkouškách? Umíš se učit? Máš motivaci?
 • Chceš vědět, zda je pro tebe studium na víceletém gymnáziu vhodné?
 • Potřebuješ pomoct s přípravou z matematiky?
 • Potřebuješ pomoct s přípravou z českého jazyka?
 • Potřebuješ individuální pomoc učitele?
 • Máš chuť a odhodlání se připravovat někdy i o víkendu?
 • Chceš se naučit správnou strategii vypracování testů?
 • Chceš získat sebejistotu?
 • Potřebuješ podporu a oporu, jak to vše zvládnout?

Každý žák, i talentovaný, potřebuje nastavit podporu, která pro něj bude nejvíce přínosná. Proto žáci nejdříve prochází vstupním testem, který odhalí jejich silné a slabé stránky z matematiky a českého jazyka. Na základě tohoto testu zvolí náš tým vhodný typ přípravy. Žáci si vybírají z následujících možností:

 • Příprava z českého jazyka 2 hodiny týdně
 • Příprava z českého jazyka 2 hodiny týdně a následná individuální podpora učitele
 • Příprava z matematiky 2 hodiny týdně
 • Příprava z matematiky 2 hodiny týdně a následná individuální podpora učitele
 • Příprava z českého jazyka a matematiky 4 hodiny týdně
 • Příprava z českého jazyka a matematiky 4 hodiny týdně a následná individuální podpora učitele
 • Podpora motivace k učení, program jak se učit, strategie vypracování testů a další
 • Sobotní aktivní podpora z českého jazyka a matematiky, podpora motivace k učení

Součástí všech typů příprav je průběžná informovanost rodičů, plán pro školní rok do období přijímacích zkoušek, konzultace s psychologem a učiteli. PED Academy je dětem i rodičům partnerem.

Vyučující: absolventi pedagogických fakult s praxí v přípravě dětí na víceletá gymnázia.

Cena za základní blok dvouhodinové přípravy českého jazyka nebo matematiky činí 8tis. Kč.

V ceně jsou zahrnuty:

 • veškeré materiály pro výuku. Učebnice, pracovní sešity, materiály pro přípravu na testy. Dále rozřazovací vstupní test, konzultace s psychologem, učiteli
 • pitný režim

Cena za blok dvouhodinové přípravy českého jazyka nebo matematiky, včetně dvou sobotních aktivních bloků podpory zahrnující i motivaci k učení a program jak se učit, činí 13 tis. Kč.

V ceně jsou zahrnuty:

 • veškeré materiály pro výuku. Učebnice, pracovní sešity, materiály pro přípravu na testy. Dále rozřazovací vstupní test, konzultace s psychologem, učiteli
 • pitný režim

Cena za individuální podporu se nastavuje dle potřeb jednotlivých žáků.

Maximální počet žáků v jedné skupině je stanoven na 14.

Žáci navštěvují přípravu na přijímací zkoušky v CENTRU PED na Praze 7, Jankovcova 2b, budova Lighthouse.

Registraci pro školní rok 2018/2019 můžete učinit zde.