PED ACADEMY
  

Vzdělávací program

MLUVNÍ VÝCHOVA

Důraz je kladen na práci v oblasti mluvní výchovy. Děti jsou vedeny k tomu, aby jejich hlas zněl zvučně, aby nedrmolily, nekuňkaly a nepolykaly koncovky. Na základě metodiky zpracované panem docentem Václavem Martincem se učí formou her zvládat jednoduché postupy tak, aby se jejich hlas postupně rozezněl a byl srozumitelný a zvučný.

Využívané metodické materiály:
Metodické podklady Václava Martince
Učíme děti mluvit a vyprávět aneb Sedmero pohádek o sedmi kouzelnících