PED ACADEMY
  

Vzdělávací program

ČESKÝ PROGRAM

Cílem českého skupinového stimulačního programu pro předškolní děti je rozvoj všech oblastí, které jsou důležité pro úspěšný a bezproblémový začátek školní docházky.

Program je zaměřen na následující rozvoj oblastí předškolní přípravy:
  • Grafomotoriky
  • Percepčních oblastí
  • Pracovních dovedností
  • Matematických představ
  • Logopedické péče
  • Sociálních dovedností

Využívané metodické materiály:
Pracovní sešit Stimulační program PED
Vlastní metodické materiály PED Academy
Bednářová: Zrakové vnímání
Bednářová: Sluchové vnímání
Bednářová: Co si tužky povídaly
Šimonovy pracovní listy

Co by dítě mělo před vstupem do základní školy s bilingvní výukou ovládat