PED ACADEMY
  

Vzdělávací program

Anglický program

Cílem je seznámit děti s anglickým jazykem ještě před nástupem do první třídy.

  • Zábavnou a hravou formou se děti v jazyce pozvolna osmělují
  • Zvyknou si na kontakt s rodilým mluvčím
  • Zažijí své první pokusy o komunikaci v angličtině
  • Začínají pracovat s učebnicemi určenými pro předškoláky

Výuku anglického jazyka vede vždy kvalifikovaný učitel, rodilý mluvčí.

Využívané metodické materiály
Materiály z Oxford Reading Tree
Macmillan: Captain Jack 1, Captain Jack 2
Materiály pro předčtenářské období