PED ACADEMY
  

Vzdělávací program

Vzdělávací koncepce

Program PED BC (bilingual club) je určen pro děti ve věku 6-11 let

Zahrnuje výuku těchto předmětů:

  • ANGLICKÝ JAZYK (vlastní koncept čtenářství, gramatiky a slohových dovedností)
  • ROZČES (rozšířená znalost čtenářství, slohových a mluvních dovedností)
  • ROZUM (rozšířená znalost matematických dovedností)
  • Blok ROZDĚL a ROZOS (rozvoj dovednostní a osobnostní)
  • INDIVIDUÁLNÍ BLOK (podpora speciálního pedagoga)
Bilingvní program PED 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída Celkem
ANGLICKÝ JAZYK 4 4 4 4 4 20
ROZČES 1 1 1 1 1 5
ROZUM 1 1 1 1 1 5
Blok ROZDĚL, ROZOS 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5
INDIVIDUÁLNÍ BLOK 1 1 0 0 0 2
Celkem (hodin týdně v jednotlivých ročnících) 7,5 7,5 6,5 6,5 6,5 34,5


Předchozí znalost anglického jazyka není podmínkou.

Cena za ročník činí 59tis. Kč a zahrnuje:

  • Veškeré materiály pro výuku v programu PED. Žáci mají k dispozici učebnice, pracovní sešity, pracovní listy, materiály z Oxford Reading Tree, vlastní pracovní učebnice PED Academy pro výuku v předmětech ROZUM a ROZČES, koncept testů, vybavení pomůckami pro relaxační a aktivační cviky v hodinách, hry pro přestávky, technická podpora učitelů, servis pro rodiče a mnohé další. Samozřejmostí je i průběžný dohled nad programem PED, zajištěný metodiky a psychology a spolupráce s partnery.
  • Pitný režim a lehkou svačinu
  • Doplňkové zájmové kluby

Maximální počet žáků v prvním ročníku je pro školní rok 2018/2019 stanoven na 16.

Žáci jsou přijímáni na základě přijímacího řízení.

Program probíhá v CENTRU PED na Praze 7, a to každé pondělí, úterý a středu od 13:30 hod. Na program navazují doplňkové kluby. Žáci mohou využít svoz dopravcem ze škol z Prahy 7 a 8. Svoz zajišťuje PED Academy ve spolupráci s dopravcem a je hrazen individuálně. Pro hladký a bezpečný průběh svozu je přítomen asistent, zaměstnanec PED Academy.

Domácí příprava a podpora rodičů je důležitou součástí tohoto typu vzdělávání. Děti nejsou zbytečně přetěžovány, ale bez podpory se neobejdou. Rodiče jsou pravidelně informováni o probrané látce a dění v hodinách týdenní zprávou. Hodnocení žákovy práce, jeho aktivita v hodinách, plnění rolí ve skupinové práci se rodiče pravidelně dozvídají.