PED ACADEMY
  

Vzdělávací program

Doplňkové zájmové kluby

Žáci mohou navštěvovat různé zájmové kluby v anglickém a českém jazyce.

Zájmové kluby 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída
Anglický klub (anglická družina) 4 4
Výběr z nabídky klubů pro daný školní rok* 1 1
Příprava na víceletá gymnázia 1

*Uvedený počet hodin doplňkových zájmových klubů je orientační a každoročně jsou vždy vypsány kluby pro daný školní rok.Anglický klub (anglická družina)

Je místem, kde si mohou děti odpočinout, uvolnit se, odreagovat po vyučování, spřátelit s novými kamarády a rozvíjet se ve svých dovednostech.

Organizace Anglického klubu:

  • Pobyt venku (aktivní odpočinek dětí) – volné činnosti dětí, pohybové aktivity, pohybové hry (kolektivní)
  • Organizovaná činnost – střídání výtvarných a pracovních aktivit s aktivitami hudebními či dramatickými, vždy se prokládají volnou hrou dětí

Anglický klub je veden v anglickém jazyce.Příprava na víceletá gymnázia

Program PED zahrnuje přípravu na víceletá gymnázia.

Po prvotním rozhodnutí rodičů a dětí o přestupu na víceletá gymnázia mohou rodiče využít nabídku psychologického vyšetření zralosti dítěte pro studium. Je možné, že pro některé, i nadané děti, může být výuka na víceletém gymnáziu zátěží. V těchto případech je vhodnější s přestupem počkat na sedmou či devátou třídu. Rodiče mohou požádat o vyšetření psychology PED či jakoukoliv dětskou psychologickou poradnu.

Příprava zahrnuje zopakování znalostí českého jazyka, matematiky a nácvik formy CERMAT testů.

Pro žáky, kteří chtějí přestoupit na anglická gymnázia, je příprava snadnější. Příprava je zaměřena pouze na anglický jazyk. Dosažená znalost anglického jazyka může být v případě zájmu rodičů ve speciálním kroužku zopakována.Nabídka dalších zájmových klubů pro daný školní rok

Žáci mohou využívat i kluby vypsané pro daný školní rok. Jedná se o kluby sportovní, science, reading, kroužek matematiky atd. Vyučující jsou angličtí nebo čeští lektoři. Na začátku školního roku jsou rodiče informování o tom, jaký klub se v daném ročníku otevře. Tyto kluby nejsou otevírány pro první, druhou a pátou třídu.