PED ACADEMY
  

Vzdělávací program

ANGLICKÝ JAZYK

PED má vypracován pro tento předmět vlastní vzdělávací program.

V první a druhé třídě je pozornost zaměřena na navnímání jazyka, porozumění a rozmluvení v jazyce, první počáteční seznámení s gramatikou, počátky čtenářství. Cílem je, pomocí čtenářství, co nejrychleji rozvinout slovní zásobu a následně vyjadřovací schopnosti žáků.

Žáci postupně rozvíjejí své komunikační dovednosti v reálném prostředí a při činnostech, které jim pomáhají porozumět obsahu i v nejazykových předmětech. Přemýšlejí v cizím jazyce.

Ve třetí až páté třídě dochází k upevňování vyjadřování v mluveném jazyce, k postupnému rozvoji anglické gramatiky, k dalšímu rozvoji čtenářství, rozvoji slohových dovedností.

Žáci se připravují na složení mezinárodně uznávané cambridgeské zkoušky PET (úroveň B1+ podle Evropského jazykového rámce), případně KET (úroveň A2) v páté třídě.

Vyučující: absolventi zahraničních pedagogických fakult pro první stupeň, rodilí mluvčí