PED ACADEMY
  

Vzdělávací program

Vzdělávací koncepce

ANGLICKÉ KLUBY

SOBOTY S ANGLIČTINOU


Anglické kluby pro druhý stupeň - děti ve věku 11 - 15 let

PED má pro anglický jazyk vypracován vlastní vzdělávací program.

Žáci jsou na základě dosažené úrovně rozřazeni do jednotlivých klubů.

Kluby úrovně B1

Jsou určeny středně pokročilým žákům. Základem je za pomoci čtenářství co nejrychleji rozvinout slovní zásobu a následně vyjadřovací schopnosti žáků. Postupně rozvíjejí i své slohové dovednosti, prezentují a zdokonalují se v anglické gramatice.

Žáci se připravují na složení mezinárodně uznávaných cambridgeských zkoušek PET (úroveň B1+ podle Evropského jazykového rámce)

Rodiče jsou pravidelně informováni o probrané látce a o výsledcích svého dítěte.

Vyučující: absolventi zahraničních pedagogických fakult, rodilí mluvčí. Pro rychlé pochopení či zopakování gramatických jevů mají žáci několikrát během školního roku zařazen blok (140 minut) s českým učitelem anglického jazyka.

Maximální počet žáků v jednom klubu je pro školní rok 2018/2019 stanoven na 12.

Cena za ročník Klubu úrovně B1 činí 32tis. Kč.

 • Výuka probíhá jednou týdně v časové dotaci 140 minut
 • V ceně za ročník jsou zahrnuty veškeré materiály pro výuku. Učebnice, pracovní sešity, materiály pro čtení v hodině, nabídka knih pro domácí čtení, materiály pro rozvoj slohových dovedností, materiály pro přípravu na cambridgeské testy.
 • Dvakrát za školní rok sobotní intenzivní celodenní anglický klub
 • Pitný režim

Termíny pro školní rok 2018/2019: každé pondělí od 16:00 hod do 18:20 hod

Žáci mohou tyto kluby navštěvovat v CENTRU PED na Praze 7, Jankovcova 2b, budova Lighthouse.

Registrace pro školní rok 2018/2019 začne v pondělí 10. září.


Kluby úrovně B2

Jsou určeny žákům, kteří navštěvovali bilingvní program PED na ZŠ nebo program PED BC, případně při rozřazení do klubu dosahují úrovně B1. Výuka směřuje ke složení cambridgeských zkoušek FCE. Žáci jsou každoročně přezkušováni. Postupně zdokonalují svoji slovní zásobu, vyjadřovací schopnosti, slohové dovednosti. Věnují se gramatickým jevům. Důraz je kladen na četbu a práci s knihou, jak ve výuce, tak doma. Žáci plní stanovený počet přečtených knih v kalendářním roce. Knihy, které přečtou, následně prezentují.

Žáci se připravují na složení mezinárodně uznávaných cambridgeských zkoušek FCE (úroveň B2 podle Evropského jazykového rámce)

Rodiče jsou pravidelně informováni o probrané látce a o výsledcích svého dítěte.

Vyučující: absolventi zahraničních pedagogických fakult, rodilí mluvčí. Pro rychlé pochopení či zopakování gramatických jevů mají žáci několikrát během školního roku zařazen blok (140 minut) s českým učitelem anglického jazyka.

Maximální počet žáků v jednom klubu je pro školní rok 2018/2019 stanoven na 12.

Cena za ročník Klubu úrovně B2 činí 32tis. Kč.

 • Výuka probíhá jednou týdně v časové dotaci 140 minut
 • V ceně za ročník jsou zahrnuty veškeré materiály pro výuku. Učebnice, pracovní sešity, materiály pro čtení v hodině, nabídka knih pro domácí čtení, materiály pro rozvoj slohových dovedností, materiály pro přípravu na cambridgeské testy.
 • Dvakrát za školní rok sobotní intenzivní celodenní anglický klub
 • Pitný režim

Termíny pro školní rok 2018/2019:

každé pondělí od 16:00 hod do 18:30 hod

každé úterý od 16:00 hod do 18:30 hod

Žáci mohou tyto kluby navštěvovat v CENTRU PED na Praze 7, Jankovcova 2b, budova Lighthouse.

Registrace pro školní rok 2018/2019 začne v pondělí 10. září.


SOBOTY s angličtinou

Jsou programem pro žáky prvního stupně základních škol, kteří se chtějí osmělit v používání angličtiny a chtějí se rozmluvit.

 • Máš ostych mluvit? Chceš to změnit?
 • Máš chuť číst anglické knížky, ale moc to zatím nejde?
 • Baví tě zábavné pokusy?
 • Rozumíš? Moc ne? Chceš to změnit?
 • Rád hraješ hry? Chceš to zkusit i v angličtině?

Pokud si děti kladou tyto otázky, SOBOTY s angličtinou je v komunikaci postupně osmělí. Za pomoci zábavných her, experimentů a pokusů z oblasti fyziky, chemie nebo přírody proniknou nejen do světa vědy a seznámí se s něčím novým a zajímavým, ale magický svět těchto aktivit je především zbaví ostychu komunikovat. Zkušený tým anglických učitelů je jim v tom nápomocen. Děti si s učiteli dále čtou, hrají hry, povídají si, jdou ven, společně stolují. Postupně tím zdokonalují svoji slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti.

Orientační rozvrh SOBOTY s angličtinou

 • 9:00 - 9:30 příchod a přivítání dětí, protažení a povídání si v kruhu
 • 9:30 - 10:30 zábavně s angličtinou
 • 10:30 - 10:45 svačina a protažení
 • 10:45 - 12:30 zábavně s angličtinou
 • 12:30 - 13:00 oběd
 • 13:00 - 13:45 odpočinek, pobyt venku
 • 13:45 - 15:00 zábavně s angličtinou
 • 15:00 - 15:15 svačina a protažení
 • 15:15 - 16:30 zábavně s angličtinou, vyzvedávání dětí

Vyučující: absolventi zahraničních pedagogických fakult, rodilí mluvčí.

Cena za program čtyř celodenních SOBOT s angličtinou činí 4.700,- Kč. Je možné si vybrat čtyři z vypsaných termínů pro první pololetí.

 • V ceně jsou zahrnuty veškeré materiály pro celodenní aktivity včetně materiálu pro čtení a nabídka knih pro domácí čtení
 • V ceně je dále zahrnut pitný režim
 • V ceně není zahrnuto stravování

Maximální počet žáků v jedné skupině je stanoven na 12.

Žáci mohou SOBOTY s angličtinou navštěvovat v CENTRU PED na Praze 7, Jankovcova 2b, budova Lighthouse.

Termíny pro první pololetí školního roku 2018/2019 jsou: 13. října, 20. října, 3. listopadu, 10. listopadu, 24. listopadu, 1. prosince, 12. ledna, 19. ledna a 26. ledna.

Registraci pro první pololetí školního roku 2018/2019 můžete učinit zde.