PED ACADEMY
  

Vzdělávací program

Vzdělávací koncepce

Anglické kluby pro druhý stupeň - děti ve věku 11 - 15 let

PED má pro anglický jazyk vypracován vlastní vzdělávací program.

Žáci jsou na základě dosažené úrovně rozřazeni do jednotlivých klubů.

Anglické kluby* pondělí úterý středa čtvrtek
ÚROVEŇ A2 mírně pokročilý 120 120
ÚROVEŇ B1 středně pokročilý 120 120
ÚROVEŇ B2 pokročilý 120 120
ÚROVEŇ C1 velmi pokročilý 120 120

*Žáci si mohou vybrat intenzivní klub v časové dotaci 2x týdně 120 minut

Žáci se mohou do těchto klubů zapsat v CENTRU PED na Praze 7.


Kluby úrovně A2 a B1

Jsou určeny mírně a středně pokročilým žákům. Základem je za pomoci čtenářství co nejrychleji rozvinout slovní zásobu a následně vyjadřovací schopnosti žáků. Postupně rozvíjejí i své slohové dovednosti, prezentují a zdokonalují se v anglické gramatice.

Žáci se připravují na složení mezinárodně uznávaných cambridgeských zkoušek PET (úroveň B1+ podle Evropského jazykového rámce)

Rodiče jsou pravidelně informováni o probrané látce a o výsledcích svého dítěte.

Vyučující: absolventi zahraničních pedagogických fakult, rodilí mluvčí. Pro rychlé pochopení či zopakování gramatických jevů mají žáci několikrát během školního roku zařazen blok (120 minut) s českým učitelem anglického jazyka.


Kluby úrovně B2

Jsou určeny žákům, kteří navštěvovali bilingvní program PED na ZŠ nebo program PED BC, případně při rozřazení do klubu dosahují úrovně B1. Výuka směřuje ke složení cambridgeských zkoušek FCE. Žáci jsou každoročně přezkušováni. Postupně zdokonalují svoji slovní zásobu, vyjadřovací schopnosti, slohové dovednosti. Věnují se gramatickým jevům. Důraz je kladen na četbu a práci s knihou, jak ve výuce, tak doma. Žáci plní stanovený počet přečtených knih v kalendářním roce. Knihy, které přečtou, následně prezentují.

Žáci se připravují na složení mezinárodně uznávaných cambridgeských zkoušek FCE (úroveň B2 podle Evropského jazykového rámce)

Rodiče jsou pravidelně informováni o probrané látce a o výsledcích svého dítěte.

Vyučující: absolventi zahraničních pedagogických fakult, rodilí mluvčí. Pro rychlé pochopení či zopakování gramatických jevů mají žáci několikrát během školního roku zařazen blok (120 minut) s českým učitelem anglického jazyka.


Kluby úrovně C1

Jsou určeny žákům, kteří dosáhli úrovně B2. Výuka směřuje ke složení cambridgeských zkoušek CAE. Žáci jsou každoročně přezkušováni. Postupně zdokonalují svoji slovní zásobu, vyjadřovací schopnosti, slohové dovednosti. Opakují a prohlubují gramatické jevy. Důraz je kladen na četbu a práci s knihou, jak ve výuce, tak doma. Žáci plní stanovený počet přečtených knih v kalendářním roce. Knihy, které přečtou, následně prezentují.

Žáci se připravují na složení mezinárodně uznávaných cambridgeských zkoušek CAE (úroveň C1 podle Evropského jazykového rámce)

Rodiče jsou pravidelně informováni o probrané látce a o výsledcích svého dítěte.

Vyučující: absolventi zahraničních pedagogických fakult, rodilí mluvčí.Cena za ročník intenzivního klubu činí 35tis. Kč.

  • V ceně za ročník jsou zahrnuty veškeré materiály pro výuku. Učebnice, pracovní sešity, materiály pro čtení v hodině, nabídka knih pro domácí čtení, materiály pro rozvoj slohových dovedností, materiály pro přípravu na cambridgeské testy.
  • Pitný režim

Maximální počet žáků v jednom klubu je pro školní rok 2018/2019 stanoven na 12.