PRO ZÁJEMCE

  

OBECNÉ INFORMACE

Přihlášku je možné vyplnit v záložce patřičné školy dle výběru zájemce.

Zájemci o zapsání do některých z programů, klubů, kroužků nebo kempů, které pořádá PED Academy, jsou přijímáni na základě zaslané přihlášky, příp. přijímacího řízení.

Odeslaná předběžná přihláška a přijímací řízení se vztahuje na bilingvní programy, anglické jazykové kurzy a přípravu na víceletá gymnázia.

K přihlášení do ostatních klubů, kroužků a kempů stačí pouze odeslaná přihláška, uvedená v záložce jednotlivých škol. Následně obdržíte emailem další informace.

 

TERMÍNY jednotného přijímacího řízení do bilingvních programů v CENTRUM PED a na partnerských školách se pro školní rok 2019/2020 konají:

 • 28. ledna 2019
 • 31. ledna 2019
 • 5. února 2019
 • 6. února 2019
 • 13. března 2019
 • 25. března 2019

V případě volné kapacity se bude konat dodatečné přijímací řízení.

Místo konání: Jankovcova 2b, Praha 7

 Průběh přijímacího řízení:

 • Rodiče vyplní on-line předběžnou přihlášku uvedenou v záložce školy, kam se zájemce o program hlásí.
 • Následně si vyberou termín přijímacího řízení a přesný čas v rezervačním systému, který jim PED Academy zašle.
 • Přibližně 10 dnů před vybraným termínem obdrží emailem pozvánku k přijímacímu řízení s upřesňujícími údaji.
 • Dostaví se s dítětem ve vybraném termínu na přijímací řízení na místo konání.
 • Během 10 dnů od přijímacího řízení dostanou písemně informaci ve formátu: přijat, náhradník nebo nepřijat. Následně rodiče přijatých žáků a náhradníků dostanou pozvánku na individuální konzultace.
 • Individuální konzultace se konají bez přítomnosti dětí na adrese PED Academy, Thákurova 4, Praha 6.
 • Nepřijatým uchazečům nesdělujeme důvody nepřijetí a nejsou zveřejňovány přijímací testy

 

TERMÍNY přijímacího řízení do anglických jazykových kurzů úrovně B1 a B2 pro rok 2019/2020 budou vypsány.