PED ACADEMY
  

PRO ZÁJEMCE

Jak přihlásit žáka

Zájemci o přijetí vyplní předběžnou přihlášku a vyberou si termín přijímacího řízení do jednotlivých programů.

Termín přijímacího řízení si vyberte zde.

Jak přijímací řízení - mapování zralosti - probíhá

Děti budou při mapování střídat několik stanovišť. Budou si hrát, kreslit, povídat si. Většina dětí chce na mapování zůstat déle a hrát hry. Obavy nemusí mít ani rodiče citlivých dětí. Prosíme, vyvarujte se informování dítěte, že je mapování důležité apod. Tyto informace by mohly dítě zneklidnit.

Mapování slouží ke zjištění, zda pro dané dítě nebude odpolední program s intenzivní výukou anglického jazyka příliš zatěžující. Zjišťujeme i předškolní zralost dítěte. Pokud bude některá oblast nutná podpořit, vysvětlíme Vám na individuální schůzce, jak s dítětem doma pracovat.

Mapování probíhá na adrese Thákurova 4, Praha 6.

Nemoc

Nevoďte nemocné děti na mapování. V případě silného nachlazení či horečky nás předem informujte a najdeme společně náhradní termín.

Další informace obdržíte před samotným mapováním emailem.

V případě zájmu o volná místa nebo o zařazení do seznamu zájemců na případná uvolněná místa nás kontaktujte na: