PED ACADEMY
  

O PED ACADEMY

Základní informace

PED Academy (Primary Education Academy) se zabývá rozvojem a vzděláním dětí ve věku 5 až 15 let. Má vypracovanou souhrnnou koncepci vzdělávacího programu s názvem PED.

Předškoláci se seznamují s anglickým jazykem, na stimulačním programu trénují předškolní zralosti a věnují se i mluvní průpravě.

Děti ve věku 6-11 let navštěvují programy, zahrnující výuku anglického jazyka a českých rozvojových předmětů s názvy ROZUM, ROZČES, ROZDĚL a ROZOS. Děti jsou připravovány ke zvládnutí cambridgeských testů na úrovni B1+ v páté třídě.

Děti ve věku 11-15 let mohou v anglických klubech navazovat na znalosti anglického jazyka, které získaly v programu PED. Anglické kluby jsou určeny i méně pokročilým žákům, kteří program PED nenavštěvovali.

PED Academy si velmi váží toho, že do programu zapisují své děti rodiče, pro které hraje vzdělání důležitou úlohu. Spolupráce s rodiči je proto samozřejmost. Rodiče mohou navštěvovat různé semináře, týkající se vzdělávání děti, mohou se obrátit na dětské psychology či speciální pedagogy.

PED Academy spolupracuje s odborníky v oblasti základního školství, s odborníky na rozvoj mluvní techniky a pohybového rozvoje dětí.